غریب مدینه
salamkhenejin
˜”*°•.˜”*°•مدافع حرم•°*”˜.•°*”˜
نه نوحی هست
تا از موج و طوفان برکشد ما را
نه موسایی
که بشکافد عصایش آبِ دریا را
نه ابراهیم
تا ناگه گلستان سازد از آتش


تسلیت به ملت ایران
@khamenei_96
·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان