غریب مدینه
salamkhenejin
˜”*°•.˜”*°•مدافع حرم•°*”˜.•°*”˜
الهی رحمتت را شاملم کن.
سراپا عیب ونقصم؛کاملم کن.

کمال آدمیت حق شناسیست.
به جمع حق شناسان واصلم کن.

هزاران مشکل هم درکار باشد.
زلطف خویش حل مشکلم کن.

منم غافل خدایا آگهم ساز.
منم جاهل خدایا عاقلم کن.

نخستین منزل کوی تو تقواست
الهی ساکن این منزلم کن

.سلام صبح بخیر
تنهای تنها
·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان