غریب مدینه
salamkhenejin
˜”*°•.˜”*°•مدافع حرم•°*”˜.•°*”˜

زنی که با زیبایی‌ اندیشه خود
آگاه است


نیازی به نشان دادن زیبایی
ظاهری خود ندارد...


·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان