غریب مدینه
salamkhenejin
˜”*°•.˜”*°•مدافع حرم•°*”˜.•°*”˜
زلزله که می آید، دیوارها ترک می خورند، خانه ها فرو می ریزند. برای بنّاها و کارگرها کار آفریده می شود. نان به دست می آورند، خوشحال می شوند!


بناها از محل کار که برمی گردند تصادف می کنند، برای صافکارها و تعمیرکارهای ماشین کار آفریده می شود، نان به دست می آورند، خوشحال می شوند!


تعمیرکارها هنگام کار زخمی یا بیمار می شوند. برای پزشک ها کار آفریده می شود، نان به دست می آورند، خوشحال می شوند!


پزشک ها پیر می شوند، می میرند. برای نعش کش ها، گورکن هاو مداحان کار آفریده می شود، نان به دست می آورند، خوشحال می شوند!


... و زندگی ادامه دارد!

خلاصه
·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان