غریب مدینه
salamkhenejin
˜”*°•.˜”*°•مدافع حرم•°*”˜.•°*”˜

هنوزم که هنوزه روحانی مقصر اصلی مشکلات کشور را دولت قبل میداند!!

سالگرد شهادت امــــیر کبــــیر ایــــران گرامی باد
·
1

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان