(( ده برابر، تذکّرات و اوقات تلخی های رهبر معظّم انقلاب نسبت به ... ))
--- بعضی میگویند چرا فلانی(رهبری) تذکّر نمیدهد ---

***
این تذکراتی که گاهی در جلسات علنی میدهم یک دهم تذکّرات و اوقات‌تلخیهای جلساتِ خصوصی هم نیست ***
((
مطالبات صادقانه و به حقِ مردم، با حرکات وحشیانه و تخریبگرانه ی منافقین فرق دارد ))
مقام معظّم رهبری اَدامَ اللّه ظِلَّه :
* مسئولین حکومتی -که شاملِ این حقیر نیز میشود -

·
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-20187938414418495491515556531.9373.jpg
thumb_HamMihan-20187938414418495491515556531.9373.jpg · 400x342px, 105KB

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان