غریب مدینه
salamkhenejin
˜”*°•.˜”*°•مدافع حرم•°*”˜.•°*”˜
خداوند بوسيله يك لقمه نان و يك مشت خرما و امثال آن كه فقير را سودمند افتد سه تن را ببهشت ميبرد. صاحب خانه كه به دادن آن فرمان دهد، زنى كه آن را آماده كند و خادمى كه آن را به فقير دهد. (نهج الفصاحه)

پیامبر اکرم حضرت محمد (ص)
·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان