غریب مدینه
salamkhenejin
˜”*°•.˜”*°•مدافع حرم•°*”˜.•°*”˜
ای احمدیان به نام احمدصلوات
هردم به هزارساعت ازدم صلوات
ازنورمحمدی دلم مسرورست
پیوسته بگوتوبرمحمدصلوات
پیشاپیش میلادحضرت
محمدوامام صادق مبارك باد
:8:
·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان