غریب مدینه
salamkhenejin
˜”*°•.˜”*°•مدافع حرم•°*”˜.•°*”˜
زیاد به خودت مغرور نشو ...!

به گورستان برو !
آنجا آدمهای زیادی خواهی یافت که هرکدام زمانی فکر میکردند دنیا بدون وجود آنها نمیچرخد ...!!!
·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان