غریب مدینه
salamkhenejin
˜”*°•.˜”*°•مدافع حرم•°*”˜.•°*”˜
نجس آن چیزی نیست
که به دهان وارد می شود!!!

بلکه چیزی است که از
دهان بیرون می آید مثل؛

دروغ ،ناسزا ،تهمت ، افترا ، غیبت...
·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان