غریب مدینه
salamkhenejin
˜”*°•.˜”*°•مدافع حرم•°*”˜.•°*”˜
دردنیای امروز
فقرآتشی است که
خوبیهارا میسوزاند.


وثروت پرده ایست که
بدیهارا میپوشاند


وچه بی انصافند آنانکه
یکی را می پوشانند
به احترام داشته هایش


ودیگری را میسوزانند
به جرم نداشته هایش.
·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان