غریب مدینه
salamkhenejin
˜”*°•.˜”*°•مدافع حرم•°*”˜.•°*”˜
ارزشمندترین دارایی‌ شما،
زمان شماست،
با وقتتان همانند پول برخورد کنید،

امایادتان باشد،
تفاوت زمان با پول این است که،
آن را نمیشودپس انداز کرد،
پس بهترین استفاده را ازوقتتان کنید.

·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان