غریب مدینه
salamkhenejin
˜”*°•.˜”*°•مدافع حرم•°*”˜.•°*”˜
مادر که باشی ..
باید خیلی مراقب خودتو رفتار و گفتار و کردارت باشی .

مادر که باشی ..
بزرگ میشی پله به پله .. تو هم با بچه ت بزرگ میشی .

مادر که باشی ..
مدام دلت می تپه واسه بچه ت

مادر بودنم را خیلی دوست دارم ...
دلم ضعف میره برای دنیای مادری ...
دنیایی که متعلق به خودت نیستی٬

همه جا حضور کسی رو احساس میکنی که آنقدر بی پناه ست که فقط آغوش تو آرومش میکنه ...
آنقدر کوچيكه که دستهای تو هدایتش میکنه ...
آنقدر ضعیفه که شیره ی جان تو پرورشش میده ...
مادر بودنم را دوست دارم ...
چون به بودنم معنا میده ..
چون ارزشم را به رخم میکشه ویادم میده كه هزاربار بگم : " جانم ، جان مادر"

چون خداوند به من اعتماد کرده و تو رو امانت به دستم سپرده ...
·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان