پیمبر ایلیوب رحلت باشی حیدر قوجاقینده
حسینون پیکری اما قالوب گونلر قباقینده
پیمبر باشینون اوسته اوخوردی مرتضا قرآن
چکنده آه یوز یردن دیردی اهل بیتی جان
سراغیم وار حسین اما اولاندا امّته قربان
قلجلار الده قاتللر دوروب هم صولدا ساقینده


[لينک]
[لينک]
http://shahidjodeiry.blogfa.com/post/1344 ·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان