°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

آنچه والا بودن یک فرد را ثابت می کند کرده های او نیست ، چون بیخ و بن آنها معلوم نیست و معانی مختلفی دارند ، والایی در ایمان به هدف و آرمان است.

فردریک ویلهلم نیچه

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

از خنده ي زياد بپرهيزيد كه دل را مي ميراند.

امام علي (ع)

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
عاقل همه ي آنچه را كه مي داند نمي گويد ، ولي آنچه را كه مي گويد مي داند.

ارسطو

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
با ارزش ترين چيز در زندگي اين نيست كه چه چيزهايي را داريم؛ بلكه اين است كه چه كساني را داريم.

پائولو كوئيليو


·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان