غریب مدینه
salamkhenejin
˜”*°•.˜”*°•مدافع حرم•°*”˜.•°*”˜
یکی از عوامل شادابی و تکامل خانواده ها تعیین حدود مسئولیت افراد در خانواده است با تقسیم کار، عدالت اجتماعی در محیط کوچک خانواده سعادت و نشاط ایجاد می شود
·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان