حضرت امام کاظم علیه اسلام در حدیثی معروف می فرماید که خداوند برای انسان

دو حجت قرار داده حجت درونی و حجت بیرونی. ایشان عقل را به عنوان حجت درونی

و نقل را به عنوان حجت بیرونی مطرح می کند.

در روایتی داریم که شخصی از امام رضا (ع) پرسید که که امروز مدعیان زیادند و

دعواها فراوان ، ، حجت خدا بر مردم چیست؟ حضرت فرمود : ((العقل))
(بحار الانوار ج 1 ص 105)


·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان