عمر بن عبدالعزیز گفته است:
علی بن ابیطالب‏ علیه السلام گذشتگان را بی‏آبرو و بی موقعیت کرد و باعث زحمت آیندگان گردید.
یعنی امام علی علیه السلام چنان در عبودیت و عدالت و زهد و تقوی بالاتر از همه قرار داشت که خلفای گذشته را در نزد مردم بی موقعیت نمود که مردم می‏گفتند:
عدالت و تقوی یعنی این.
و خلفای آینده نیز هرچه خواستند نتوانستند راه او را بروند و به زحمت افتاده و در نزد مردم ارزشی پیدا نکردند.

·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان