عشق مجازی فاسد علاقه ای است که انسان به هم نوع خود پیدا می کند . واین بر اساس امیال نفسانی و اغراض فاسد حیوانی است .

درباره ی این عشق از امام صادق علیه السلام پرسیدند فرمود :«قُلُوبٌ خَلَت عَن ذِکرِ اللهِ فَاَذَاقَهَا اللهُ حُبَّ غَیرِهِ»؛دل هایی هستند که از یاد خدا خالی شده اند خداوند این دل ها را گرفتار محبت اغیار کرده است .

اما عشق مجازی صالح که بسیار کم اتفاق افتاده از امیال نفسانی خالی است.و این همان عشقی است که گاهی دامن گیر بعضی صلحا هم شده است.جملۀ معروف«المجاز قنطرة الحقیقه»در همین باره است.

بهترین شاهد،قصۀ شیخ رجبعلی خیاط است.که در آغاز سلوکش اتفاق افتاد.دختری پری چهره او را به خود دعوت کرده بود،ولی شیخ جوان پرهیزگار به خاطر خدا او را ترک کرد و گفت:ای خدا!من این را به خاطر شما ترک می کنم،تو هم مرا برای خودت تربیت کن.به دنبال این مناجات،عشق مجازی او به عشق حقیقی مبدل شد.
·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان