غریب مدینه
salamkhenejin
˜”*°•.˜”*°•مدافع حرم•°*”˜.•°*”˜
از عارفی پرسیدند...
انسانیـت چیسـت؟!
عارف گفت :
تواضع
در وقت رفعت ...
عفو
هـنگام قدرت ...
سخاوت
هنگام تنگدستی ...
بخشـش
بدون منت ...
·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان