غریب مدینه
salamkhenejin
˜”*°•.˜”*°•مدافع حرم•°*”˜.•°*”˜در محضرت همیشه گرفتار میرسم
با دست خالی و دلِ بیمار میرسم
آقا بدونِ لطفِ تو افسرده می شوم
درشعرِ خود دوباره به تکرار میرسم

بال و پری نمانده ولی در خیالِ خود
پَر میزنم به خیمه ی دلدار میرسم!

ای یوسفِ زمانه برای خریدنت
مسکین تر از بقیّه به بازار میرسم!

جامانده ام من از شهدای مدافعان
پس کی به قافله‌ ،منِ بی عار میرسم؟!

هستم الی الابد که بدهکارِ مادرت
اما چرا همیشه طلبکار میرسم؟!

بنویس بهرِ من سفر کربلا،نجف
بنویس تا حرم صد وده بار میرسم!!

با سر به خانه ی پدری میزنم سری
وقتی به صحنِ حیدر کرار میرسم!
آهم به قلبِ شعله ورم زخم میزند
وقتی به واژه در و دیوار میرسم
·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان