غریب مدینه
salamkhenejin
˜”*°•.˜”*°•مدافع حرم•°*”˜.•°*”˜
زمان تصمیم میگیرد ؛
که چه کسی را
در زندگی ملاقات کنی !
قلب تصمیم میگیرد ،
که چه کسی را
در زندگی میخواهی ....
اما رفتار شما تصمیم میگیرد ،

چه کسی در
زندگی شما باقی بماند ...·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان