غریب مدینه
salamkhenejin
˜”*°•.˜”*°•مدافع حرم•°*”˜.•°*”˜
مومن کیست؟؟
“هفت خصلت مومن از زبان دلنشین مولایمان امیر مومنان علی (ع)”

مومن کسی است که:

۱- کسبش حلال است.
۲- اخلاقش مهربان و رئوف است.
۳- قلبش سالم از کینه و کدورت است.
۴- زیادی مالش را انفاق کند.
۵- زیادی سخنش را نگه می دارد.
۶- مردم از شرّش در امان باشند و به خیرش امیدوار.
۷- و او از خود درباره دیگران انصاف می دهد.

نصایح صفحۀ ۲۸۱

·
2

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان