پيامبر صلي الله عليه و آله :

ماكَرِهتَهُ لِنَفسِكَ فَاكرَه لِغَيرِكَ و ما أحبَبتَهُ لِنَفسِكَ فَأحبِبهُ لأِخيكَ تَكُن عادِلاً في حُكمِكَ مُقسِطا في عَدلِكَ ؛

پيامبر صلي الله عليه و آله :آنچه را كه براى خود نمى پسندى براى ديگرى نيز مپسند ، و آن چه براى خود دوست دارى براى برادرت هم دوست بدار تا در قضاوت عادل باشى و در عدالتت دادگر .
مسیر این حدیث در کتابخانه:
آينه يادها >
حدیث شماره : 200197


پيامبر صلي الله عليه و آله :

إنَّ اللّه َ يُحِبُّ إذا عَمِلَ أحَدُكُم عَمَلاً أن يُتقِنَهُ ؛

پيامبر صلي الله عليه و آله :خداوند دوست دارد هرگاه يكى از شما كارى انجام مى دهد ، آن را درست و استوار انجام دهد .
مسیر این حدیث در کتابخانه:
آينه يادها >
حدیث شماره : 200202·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان