پيامبر صلي الله عليه و آله :

مَنِ احتَقَرَ ذَنبَ البَنجِ فَقَد كَفَرَ ؛

پيامبر صلي الله عليه و آله :كسى كه گناه كشيدن بنگ را ناچيز بشمرد ، كافر است .
مسیر این حدیث در کتابخانه:
آينه يادها >
حدیث شماره : 200183


پيامبر صلي الله عليه و آله :

إنَّ اللّه َ مَعَ القاضِي مالَمْ يَحِف عَمدا ؛

پيامبر صلي الله عليه و آله :خداوند با قاضى است تا آن گاه كه ، به عمد ، ستم نكند .
مسیر این حدیث در کتابخانه:
آينه يادها >
حدیث شماره : 200186


پيامبر صلي الله عليه و آله :

مَن عامَلَ النّاسَ فَلَم يَظلِمهُم وحَدَّثَهُم فَلَم يَكذِبهُم و وَعَدَهُم فَلَم يُخلِفهُم فَهُوَ مِمَّن كَمُلَت مُروءَتُهُ و طَهُرَت عَدالَتُهُ ؛

پيامبر صلي الله عليه و آله :هر كه در رفتار خود با مردم به ايشان ستم نكند و به گاه سخن، دروغ نگويد و در وعده خود خلاف نياوَرَد ، مردانگى اش كامل و عدالتش آشكار است .
مسیر این حدیث در کتابخانه:
آينه يادها >
حدیث شماره : 200196·

پسندیده شده توسط


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان