شرایط خدمات

شرط حضور در این شبکه محب اهل بیت عصمت و طهارت بودن است. اگر هستید یا علی. میزبان شماییم و امانت دار دل نوشته ها و اندیشه های شما هستیم !
فرصت حضور در این شبکه امانتی است از ناحیه به پا دارندگان آن؛ که خواستگاهی جز آنچه آمده است ندارند و حداقل این انتظار وجود دارد که خواستگاهی جز آنچه بیان شد نیز محور اشتراک مساعی نباشد.
حضور در منتظران به معنی تایید قوانین موضوعه نشر الکترونیک در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران است
ارسال نظرات و دیدگاه ها، صرفا بیانگر نظرات نویسنده است و مدیران سایت هیچ گونه مسئولیتی را در این زمینه متوجه خود نمی بینند. البته هشدارهای کاربران را مشتاقانه پذیرا خواهند بود تا این محیط تعامل فکری و روحی، هدف بد اندیشان و بدنویسان قرار نگیرد.
کاربران موظفند در چارچوب قوانین جرایم رایانه ای کشور فعالیت نموده و از ارسال هر گونه مطالب خلاف قوانین و اخلاق پرهیز نمایند.
در دعوت از دوستان و همراهان کوشا باشید، اما این محیط برای هر کسی نیست. هر که می آید باید امانت دار خواستگاه تشکیل دهنده این شبکه باشد که همانا محبت اهل بیت است. به این معنی نیست که به دیگران کاری نداریم. فقط ادعا این است که به وجود آورندگان این شبکه علاقه مند نیستند که میزبانی غیر را بر عهده گیرند.
هرگونه توهین به مراجع عظام، مذاهب، قومیت ها، ملیت ها و بقیه کاربران ما را از ادامه میزبانی شما معذور می کند
هرگونه پستی که در مخالفت با ولایت فقیه و دستورات ولی فقیه باشد، به ما اجازه قطع همراهی با شما را می دهد
به دلیل حفظ وحدت با برادران اهل سنت از گذاشتن هرگونه پستی که شکننده وحدت باشد در گروههای عمومی خودداری فرمایید
سو استفاده از نام و تصویر شخصیتها و مشاهیر جرم محسوب شده و مدیریت منتظران ارجاع موضوع به مراجع قانونی را حق خود می داند
برای بهتر مفید واقع شدن پست های خود حتما آنها را در گروههای مربوطه قرار دهید تا مطالب شبکه به صورت دسته بندی شده باشد،و برای دسته بندی بهتر مجبور به حذف پست نشویم
منتظران مختار است که در هر زمانی قوانین شبکه را تغییر دهد و تغییر قوانین شامل پستهای قبل از اعلام نخواهد شد.

شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان