یافتن پست: #f6f7f8

حسن اساسی
حسن اساسی     کاربر فعال منتظران

سایه پدر گر نباشد

بالای سرفرزندان

وپشتیبان آنها

در گرمای تابستان

وسرمای زمستان

پژمرده گردند

وازبین روند

ازصحنه روزگار

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 1 سال و 5 ماه و 14 روز و 16 ساعت و 5 دقيقه قبل ·
2
حسن اساسی
حسن اساسی     کاربر فعال منتظران

سایه پدر گر نباشد

بالای سرفرزندان

وپشتیبان آنها نباشد

در گرمای تابستان

وسرمای زمستان

پژمرده گردند

وازبین روند

ازصحنه روزگار

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 1 سال و 7 ماه و 6 روز و 12 ساعت و 37 دقيقه قبل ·
2
حسن اساسی
حسن اساسی     کاربر فعال منتظران

نفس نفس درمساء وصباح

دم به دم نام توورد زبان

درفراق تو غمزده وگریان

دست برداشته وبا خدای خود دعاگویان

العجل العجل یا صاحب الزمان

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 1 سال و 7 ماه و 6 روز و 14 ساعت و 42 دقيقه قبل ·
2
حسن اساسی
حسن اساسی     کاربر فعال منتظران

نفس نفس درمساء وصباح

دم به دم نام توورد زبان

درفراق تو غمزده وگریان

دست برداشته وبا خدای خود دعاگویان

العجل العجل یا صاحب الزمان

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 2 سال و 4 ماه و 27 روز و 19 ساعت و 31 دقيقه قبل ·
8
حسن اساسی
حسن اساسی     کاربر فعال منتظران

نفس نفس درمساء وصباح

دم به دم نام توورد زبان

درفراق تو غمزده وگریان

دست برداشته وبا خدای خود دعاگویان

العجل العجل یا صاحب الزمان

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 2 سال و 6 ماه و 3 روز و 6 ساعت و 35 دقيقه قبل ·
6

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان