به شبکـــه مذهبـــی منتظــران موعــود(عـج) خوش آمــدید....اللـّهم عــــجل الولیـــک الفــــرج

خوش آمديد به شبكه مذهبي منتظران

فعالیت داشتن در فضای مجازی و پاک ماندن در آن ' تقوای دو چندان میخواهد. یادمان نرود گاهی با گناه به اندازه ی یک لایک فاصله داریم... یادمان نرود فضای مجازی هم "محضر خداست " نکند که شرمنده باشیم، امان از لحظه ی غفلت که فقط خدا شاهد است و بس...! گاهی روی مانیتور بچسبانیم "ورود شیطان ممنوع " مراقب دستی که کلیک میکند، چشمی که میبیند و گوشی که میشنود باشیم... و بدانیم و آگاه باشیم که خدا هم یک کاربر "همیشه آنلاین "است.

هم‌اکنون به ما بپیوندید!

تبلیغات


سرگرد پاسدار شهید محمود جدیری کهنموئی
سرگرد پاسدار شهید محمود جدیری کهنموئی     
[لينک]


ئی

????????????
???? [لينک]
[لینک]
دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 20 روز و 7 ساعت و 57 دقيقه قبل ·
1
سمـــــــــابانو
سمـــــــــابانو     
:سلام سمـــــــــابانو هستم از اعضای جدید #منتظران
دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 21 روز و 1 ساعت و 35 دقيقه قبل ·
[A*M♥I*R]
[A*M♥I*R]     
همگي امشب شام مهمون من :کباب

آدرسمون: تهران نيروگاه منزل خودمون
امضا: [♥طـــنـــاب *دار♥]
1 دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 21 روز و 4 ساعت و 10 دقيقه قبل ·
1
حسن اساسی
حسن اساسی     کاربر فعال منتظران
ایمانی که ازراه تفکر وارد به قلب می شود ایمان به غیب است. در

ایمان به غیب انسان هر لحظه چیز یاد می گیرد و در هر ساعت

قدم بر میدارد. شما اما زمان (ع) را که جان همه ما به قربانشان باد

را ندیده اید. اگرحضرت کنار ما بودند و هر روز خدمتشان می بودیم و

تحقیقی هم در وجود مقدسشان نداشتیم مثل همانهایی که اطراف

اهل بیت عصمت و طهارت (ع) بودند، می بودیم. آنها برای امام تکلیف

تعیین می کردندکه چرا با معاویه صلح کردی و یا چرا صلح نکردی؟

دوستان امام سجاد (ع) سجاده از زیر پای حضرت می کشیدند و

می گفتند ای کسی که مومنین را ذلیل کرده ای. یا می گفتند: خدا

تو را اصلاح کند.

الان هم یقین بدانید که اگر حضرت تشریف بیاورند و در بین ما زندگی

کنند و مخصوصا هم کمی کار به کار ما داشته باشند، از ایشان فاصله

می گیریم و زندگیمان را از او مخفی می کنیم. و یک موقع می بینیم

که معرفتمان از ایشان کم کم کاسته شد. ایمان به غیب خیلی اهمیت

دارد. در اثر ایمان به غیب است که امروز این گونه به حضرت ولی عصر

(ع) محبت و ایمان داریم.

از فرمایشات استاد


دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 21 روز و 22 ساعت و 22 دقيقه قبل ·
حسن اساسی
حسن اساسی     کاربر فعال منتظرانهمه شب با دلم کسی می گفت
سخت آشفته ای ز دیدارش
صبحدم با ستارگان سپید
می رود می رود نگهدارش
من به بوی تو رفته از دنیا
بی خبر از فریب فردا ها
روی مژگان نازکم می ریخت
چشمهای تو چون غبار طلا
تنم از حس دستهای تو داغ
گیسویم در تنفس تورها
می شکفتم ز عشق و می گفتم
هر که دلداده شد به دلدارش
ننشیند به قصد آزارش
برود چشم من به دنبالش
برود عشق من نگهدارش
آه اکنون تو رفته ای و غروب
سایه میگسترد به سینه راه
نرم نرمک خدای تیره ی غم
می نهد پا به معبد نگهم
می نویسد به روی هر دیوار
آیه هایی همه سیاه سیاه


فروغ فرخزاد

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 21 روز و 22 ساعت و 34 دقيقه قبل ·
حسن اساسی
حسن اساسی     کاربر فعال منتظرانفردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب


کنون ای خردمند وصف خرد

بدین جایگه گفتن اندرخورد

کنون تا چه داری بیار از خرد

که گوش نیوشنده زو برخورد

خرد بهتر از هر چه ایزد بداد

ستایش خرد را به از راه داد

خرد رهنمای و خرد دلگشای

خرد دست گیرد به هر دو سرای

ازو شادمانی وزویت غمیست

وزویت فزونی وزویت کمیست

خرد تیره و مرد روشن روان

نباشد همی شادمان یک زمان

چه گفت آن خردمند مرد خرد

که دانا ز گفتار از برخورد

کسی کو خرد را ندارد ز پیش

دلش گردد از کردهٔ خویش ریش

هشیوار دیوانه خواند ورا

همان خویش بیگانه داند ورا

ازویی به هر دو سرای ارجمند

گسسته خرد پای دارد ببند

خرد چشم جانست چون بنگری

تو بی‌چشم شادان جهان نسپری

نخست آفرینش خرد را شناس

نگهبان جانست و آن سه پاس

سه پاس تو چشم است وگوش و زبان

کزین سه رسد نیک و بد بی‌گمان

خرد را و جان را که یارد ستود

و گر من ستایم که یارد شنود

حکیما چو کس نیست گفتن چه سود

ازین پس بگو کافرینش چه بود

تویی کردهٔ کردگار جهان

ببینی همی آشکار و نهان

به گفتار دانندگان راه جوی

به گیتی بپوی و به هر کس بگوی

ز هر دانشی چون سخن بشنوی

از آموختن یک زمان نغنوی

چو دیدار یابی به شاخ سخن

بدانی که دانش نیاید به بن

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 21 روز و 23 ساعت و 42 دقيقه قبل ·
حسن اساسی
حسن اساسی     کاربر فعال منتظرانفردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب


کنون ای خردمند وصف خرد

بدین جایگه گفتن اندرخورد

کنون تا چه داری بیار از خرد

که گوش نیوشنده زو برخورد

خرد بهتر از هر چه ایزد بداد

ستایش خرد را به از راه داد

خرد رهنمای و خرد دلگشای

خرد دست گیرد به هر دو سرای

ازو شادمانی وزویت غمیست

وزویت فزونی وزویت کمیست

خرد تیره و مرد روشن روان

نباشد همی شادمان یک زمان

چه گفت آن خردمند مرد خرد

که دانا ز گفتار از برخورد

کسی کو خرد را ندارد ز پیش

دلش گردد از کردهٔ خویش ریش

هشیوار دیوانه خواند ورا

همان خویش بیگانه داند ورا

ازویی به هر دو سرای ارجمند

گسسته خرد پای دارد ببند

خرد چشم جانست چون بنگری

تو بی‌چشم شادان جهان نسپری

نخست آفرینش خرد را شناس

نگهبان جانست و آن سه پاس

سه پاس تو چشم است وگوش و زبان

کزین سه رسد نیک و بد بی‌گمان

خرد را و جان را که یارد ستود

و گر من ستایم که یارد شنود

حکیما چو کس نیست گفتن چه سود

ازین پس بگو کافرینش چه بود

تویی کردهٔ کردگار جهان

ببینی همی آشکار و نهان

به گفتار دانندگان راه جوی

به گیتی بپوی و به هر کس بگوی

ز هر دانشی چون سخن بشنوی

از آموختن یک زمان نغنوی

چو دیدار یابی به شاخ سخن

بدانی که دانش نیاید به بن

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 21 روز و 23 ساعت و 44 دقيقه قبل ·
حسن اساسی
حسن اساسی     کاربر فعال منتظراننی نامه قیصر امین پور

خوشا از دل نم اشکی فشاندن
به آبی آتش دل را نشاندن

خوشا زان عشقبازان یاد کردن
زبان را زخمه فریاد کردن

خوشا از نی، خوشا از سر سرودن
خوشا نی نامه ای دیگر سرودن

نوای نی نوایی آتشین است
بگو از سر بگیرد، دلنشین است

نوای نی، نوای بی نوایی است
هوای ناله هایش، نینوایی است

نوای نی دوای هر دل تنگ
شفای خواب گل، بیماری سنگ

قلم، تصویر جانگاهی است از نی
علم، تمثیل کوتاهی است از نی

خدا چون دست بر لوح و قلم زد
سر او را به خط نی رقم زد

دل نی ناله ها دارد از آن روز
از آن روز است نی را ناله پر سوز

چه رفت آن روز در اندیشه ی نی
که اینسان شد پریشان بیشه ی نی؟

سری سرمست شور و بی قراری
چو مجنون در هوای نی سواری

پر از عشق نیستان سینه ی او
غم غربت، غم دیرینه ی او

غم نی بند بند پیکر اوست
هوای آن نیستان در سر اوست

دلش را با غریبی، آشنایی است
به هم اعضای او وصل از جدایی است

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 22 روز و 2 دقيقه قبل ·
حسن اساسی
حسن اساسی     کاربر فعال منتظران

بیدل دهلوی » غزلیات


او سپهر و من‌کف خاک اوکجا و من‌کجا

داغم از سودای خام غفلت و وهم رسا

عجز راگر در جناب بی‌نیازیها رهی‌ست

اینقدرها بس‌که تاکویت رسد فریاد ما

نیست برق جانگدازی چون تغافلهای ناز

بیش از این آتش مزن در خانهٔ آیینه‌ها

هرکه را الفت شهید چشم مخمورت‌کند

نشئه انگیزد زخاکش‌گرد تا روز جزا

از نمود خاکسار عشق نتوان داد عرض

رنگ تمثالی مگر آیینه‌گردد توتیا

نیست در بنیاد آتش خانهٔ نیرنگ دهر

آنقدر خاکسترکایینه‌ای گیرد جلا

زندگی‌محمل‌کش وهم دوعالم آرزوست

می‌تپد در هر نفس صدکاروان بانگ درا

آرزو خون‌گشتهٔ نیرنگ وضع نازکیست

غمزه درد دور باش و جلوه می‌گوید بیا

هرچه‌می‌بینم تپش‌آمادهٔ صد جستجوست

زبن بیابان نقش پا هم نیست بی‌آوازپا

قامت او هرکجا سرکوب رعنایان شود

سرو راخجلت مگر درسایه‌اش داردبه پا

هرنفس صد رنگ می‌گیرد عنان جلوه‌اش

تاکند شوخی عرق آیینه می‌ریزد حیا

بال وپر برهم زدن بیدل‌کف‌افسوس بود

خاک نومیدی به فرق سعی‌های نارسا

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 22 روز و 30 دقيقه قبل ·
حسن اساسی
حسن اساسی     کاربر فعال منتظران

مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول


بشنو این نی چون شکایت می‌کند

از جداییها حکایت می‌کند

کز نیستان تا مرا ببریده‌اند

در نفیرم مرد و زن نالیده‌اند

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

تا بگویم شرح درد اشتیاق

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

باز جوید روزگار وصل خویش

من به هر جمعیتی نالان شدم

جفت بدحالان و خوش‌حالان شدم

هرکسی از ظن خود شد یار من

از درون من نجست اسرار من

سر من از نالهٔ من دور نیست

لیک چشم و گوش را آن نور نیست

تن ز جان و جان ز تن مستور نیست

لیک کس را دید جان دستور نیست

آتشست این بانگ نای و نیست باد

هر که این آتش ندارد نیست باد

آتش عشقست کاندر نی فتاد

جوشش عشقست کاندر می فتاد

نی حریف هرکه از یاری برید

پرده‌هااش پرده‌های ما درید

همچو نی زهری و تریاقی کی دید

همچو نی دمساز و مشتاقی کی دید

نی حدیث راه پر خون می‌کند

قصه‌های عشق مجنون می‌کند

محرم این هوش جز بیهوش نیست

مر زبان را مشتری جز گوش نیست

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 22 روز و 1 ساعت قبل ·
حسن اساسی
حسن اساسی     کاربر فعال منتظران

قومی متفکرند اندر ره دین
قومی به گمان فتاده در راه یقین.

میترسم از آن که بانگ آید روزی
کای بیخبران راه نه آنست و نه این.

عمر خیام

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 22 روز و 1 ساعت و 11 دقيقه قبل ·
حسن اساسی
حسن اساسی     کاربر فعال منتظران

حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله):
==========================

إذا أقامَ العَبدُ المُؤمِن فِی صَلاتِه نَظَرَالله – عزَّ و جلّ – إلَیه .

وقتی بنده مؤمن به نماز می ایستد، خداوند سبحان به او نظر می کند.

---------------------------------------
وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۲۱

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 22 روز و 1 ساعت و 17 دقيقه قبل ·
حسن اساسی
حسن اساسی     کاربر فعال منتظرانآیةالله حاج شیخ علی رضائی
===================

۷. سفرهای سه‌گانه عبارتند از:
۱. سفری در قوس نزول تا رسیدن به عالم خاک
۲. سفری در عالم ماده
۳. سفری در قوس صعود تا رسیدن به «کمال انسانی».[/f3][/lf][/CENTER][/B]

۸. سفر در قوس صعود چهار قسم دارد:
۱. سفر به سوی خدا؛
۲. سفر در خدا؛
۳. سفر از خدا به خلق؛
۴. سفر در خلق با همراهی خدا که «اسفار اربعه» نام دارد.

۹. اگر گفته شود از اسفار اربعه فقط سفر اول در قوس صعود قرار داد و سفر دوم و چهارم نه در قوس نزول است نه در قوس صعود و سفر سوم هم در قوس نزول است، پس چگونه این اسفار را سفر در راه تکامل و قوس صعود می‌دانید؟ در پاسخ می‌گوییم: مراد از قوس صعود مراحل تکامل است، نه قوس صعود در برابر قوس نزول و روشن است که سالک در تمامی اسفار در حال تکامل است، مثلاً سالک رسیده به سفر چهارم کامل‌تر از سالک در سفر سوم است.

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 22 روز و 1 ساعت و 23 دقيقه قبل ·
حسن اساسی
حسن اساسی     کاربر فعال منتظرانحافظ » غزلیات


ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش

بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش

از بس که دست می‌گزم و آه می‌کشم

آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خویش

دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می‌سرود

گل گوش پهن کرده ز شاخ درخت خویش

کای دل تو شاد باش که آن یار تندخو

بسیار تندروی نشیند ز بخت خویش

خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد

بگذر ز عهد سست و سخن‌های سخت خویش

وقت است کز فراق تو وز سوز اندرون

آتش درافکنم به همه رخت و پخت خویش

ای حافظ ار مراد میسر شدی مدام

جمشید نیز دور نماندی ز تخت خویش

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 22 روز و 1 ساعت و 44 دقيقه قبل ·
حسن اساسی
حسن اساسی     کاربر فعال منتظرانحکمت 113 :

ارزش هاى والاى اخلاقى (اخلاقى)

درود خدا بر او ، فرمود : سرمايه اى از عقل سودمندتر نيست ، و هيچ تنهايى ترسناك تر از خودبينى ، و عقلى چون دورانديشى ، و هيچ بزرگوارى چون تقوى ، و همنشينى چون اخلاقى خوش ، و ميراثى چون ادب ، و رهبرى چون توفيق الهى ، و تجارتى چون عمل صالح ، و سودى چون پاداش الهى ، و هيچ پارسايى چون پرهيز از شُبهات ، و زُهدى همچون بى اعتنايى به دنياى حرام ، و دانشى چون انديشيدن ، و عبادتى چون انجام واجبات ، و ايمانى چون حياء و صبر . و خويشاوندى چون فروتنى ، و شرافتى چون دانش ، و عزّتى چون بردبارى ، و پشتيبانى مطمئن تر از مشورت كردن نيست.

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 22 روز و 11 ساعت و 30 دقيقه قبل ·
صفحات: 2 3 4 5 6

ورود

نام کاربری: رمز عبور:
نسخه‌ی موبایل ببینید » http://www.m-12.ir/m

آخرین آنلاین‌ها

کاربران فعال

گروه‌های فعال

برچسب ها


شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان