توسط 3 کاربر لایک شده‌

مشخصات

آیدی:47 موارد دیگر
(آفلاين)
32 پست
1374-05-20
m - مجرد
اسلام
مرکزی
محصل
نرفته ام
نمی کشم

افتخارات کسب شده

دنبال‌کنندگان

(49 کاربر)

آخرین بازدید کنندگان

هم استانی ها

کد QR شخصی

    

حضرت حیدر به نام فاطمه حساس بود خلقت از روز ازل مدیون عطر یاس بود ای که بستی راه را در کوچه ها بر فاطمه گردنت را می شکست آنجا اگر عباس بود

2 دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 4 سال و 5 ماه و 18 روز و 22 ساعت و 43 دقيقه قبل ·
3
    

الهي... با خاطري خسته از اغيار و به فضل تو اميدوار دست از غير تو شسته و در انتظار رحمتت نشسته ام بدهي كريمي ، ندهي حكيمي ، بخواني شاكرم ، براني صابرم

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 4 سال و 5 ماه و 18 روز و 22 ساعت و 59 دقيقه قبل ·
3
    

ايمان چهارپايه دارد: توكّل بر خدا، واگذاردن كار به خدا، تسليم به امر خدا و رضا به قضاى الهى.

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 4 سال و 5 ماه و 23 روز و 14 ساعت و 16 دقيقه قبل ·
3
    

امانت را بپردازيد گرچه به كشنده فرزندان پيغمبران باشد.

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 4 سال و 5 ماه و 23 روز و 14 ساعت و 16 دقيقه قبل ·
3
    

شخص ستمكار و كمك كننده بر ظلم و آن كه راضى به ظلم است، هر سه با هم شريكاند.

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 4 سال و 5 ماه و 23 روز و 14 ساعت و 17 دقيقه قبل ·
3

    

دو چيز مردم را هلاك كرده: ترس از ندارى و فخرطلبى.

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 4 سال و 5 ماه و 23 روز و 14 ساعت و 18 دقيقه قبل ·
2
    

فقر و ندارى بزرگترين مرگ است! و عائله كم يكى از دو توانگرى است، كه آن نيمى از خوشى است.

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 4 سال و 5 ماه و 23 روز و 14 ساعت و 18 دقيقه قبل ·
2
    

دانش سه قسم است: فقه براى دين، و پزشكى براى تن، و نحو براى زبان.

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 4 سال و 5 ماه و 23 روز و 14 ساعت و 25 دقيقه قبل ·
2
    

شهرها به حبّ و دوستى وطن آباداند.

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 4 سال و 5 ماه و 23 روز و 14 ساعت و 25 دقيقه قبل ·
2
    

هر كه خير جويد سرگردان نشود، و كسى كه مشورت نمايد پشيمان نگردد.

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 4 سال و 5 ماه و 23 روز و 14 ساعت و 26 دقيقه قبل ·
2

    

صبر بر سه گونه است: صبر بر مصيبت، و صبر بر اطاعت، و صبر بر [ترك] معصيت.

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 4 سال و 5 ماه و 23 روز و 14 ساعت و 26 دقيقه قبل ·
2
    

با دشمنِ دوستت دوست مشو كه [با اين كار] با دوستت دشمنى مىكنى.

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 4 سال و 5 ماه و 23 روز و 14 ساعت و 27 دقيقه قبل ·
2
    

ارزش هر كسى آن چيزى است كه نيكو انجام دهد.

1 دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 4 سال و 5 ماه و 23 روز و 14 ساعت و 27 دقيقه قبل ·
2
    

با دوستت آرام بيا، بسا كه روزى دشمنت شود، و با دشمنت آرام بيا، بسا كه روزى دوستت شود.

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 4 سال و 5 ماه و 23 روز و 14 ساعت و 28 دقيقه قبل ·
2
    

زاهد در دنيا كسى است كه حرام بر صبرش غلبه نكند، و حلال از شكرش باز ندارد.

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 4 سال و 5 ماه و 23 روز و 14 ساعت و 28 دقيقه قبل ·
2

صفحات: 1 2 3

شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان