ALIREZA

ALIREZA فرياد مي زند:
_
توسط 8 کاربر لایک شده‌

مشخصات

آیدی:2055 موارد دیگر
(آفلاين)
alireza1377
معمولی هستم
28 پست
427 امتياز
پرکار
ALIREZA
آروم و عادی
1377-09-01
m -
دیپلم
گلکسی نوت4
فوتسال

افتخارات کسب شده

دنبال‌کنندگان

(25 کاربر)

آخرین بازدید کنندگان

کد QR شخصی

ALIREZA
ALIREZA     

بخدا قسم اگر ترس از طرز فکرکردن مردم این شهر نداشتم می آمدم همانجایی که فقط "تو"هستی...

2 دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 8 ماه و 18 روز و 11 ساعت و 26 دقيقه قبل ·
5
ALIREZA
ALIREZA     
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‏

خیلـ✤ـی"" כرכ"" כارכ""
لـبــانــ↫ـت❢
تــابـ◌◌ــوت❢❢
حــرفـϖـای❢❢❢
نــا""" گــفـتــــԾ❢❢❢❢
לلــت"" شــــوכ ...❢✨

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ‏
@fazsangin_94


دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 1 سال و 5 ماه و 27 روز و 15 ساعت و 32 دقيقه قبل ·
9
ALIREZA
ALIREZA     
saeedﭼﺸﻤﺎ ﺗﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ، ﺩﻟﺘﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﻋﺎﺷﻘﻲ، ﺻﺪﺍ ﺗﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﺷﺎﺩﺍﺑﻲ، ﺩﺳﺘﺎﺗﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﻧﻮﺍﺯﺵ، ﭘﺎﻫﺎﺗﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﻲ، ﻋﻄﺮ ﺗﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺴﺘﻲ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺗﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺩﻡ...!!!
1 دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 1 سال و 5 ماه و 28 روز و 17 ساعت و 15 دقيقه قبل ·
7
ALIREZA
ALIREZA     
با دلخوری به خدا گفتم:
درب آرزوهایم را قفل کردی...
کلید را هم پیش خودت نگه داشتی...
لبخندی زد و جواب داد:
همه عشقم این است که به هوای این کلید هم شده...
گاهی... به من سر می زنی...
دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 1 سال و 6 ماه و 7 روز و 2 ساعت و 5 دقيقه قبل ·
11
ALIREZA
ALIREZA     
■ گویند: صاحب دلى، براى اقامه نماز به مسجدى رفت. نمازگزاران ، همه او را شناختند ؛ پس ، از اوخواستند که پس از نماز ، برمنبر رود و پند گوید. پذیرفت.
نمازجماعت تمام شد. چشم ‏ها همه به سوى او بود. مرد صاحب دل برخاست و بر پله نخست منبر نشست.
بسم الله گفت و خدا و رسولش را ستود. آن گاه خطاب به جماعت گفت :
مردم! هر کس از شما که مى ‏داند امروز تا شب خواهد زیست و نخواهد مرد ، برخیزد!
کسى برنخاست.
گفت :
حالا هر کس از شما که خود را آماده مرگ کرده است ، برخیزد !
باز کسى برنخاست !
گفت : شگفتا از شما که به ماندن اطمینان ندارید ؛ اما براى رفتن نیز آماده نیستید !

■ تهیه شده توسط کانال جنت
@jannat128
دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 1 سال و 6 ماه و 7 روز و 2 ساعت و 8 دقيقه قبل ·
11

ALIREZA
ALIREZA     
همیــــــشه وقــــتی پراز حــرفی
وقــــتی بـــــغض میکـــــــنی
وقتی داغــــــونــــی
وقتـــی دلـــــــت شکسـته
دقــقـا همـــیــن وقـتــــا
اینقــدر حــــرف داری کــه فـقطـ میـــتونی بـگی:
...."بیخیـــآل"....
2 دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 1 سال و 6 ماه و 14 روز و 13 ساعت و 26 دقيقه قبل ·
13
ALIREZA
ALIREZA     
ﺑـــﻬــــﺎﻧﻪ ﻧﯿــــﺎور!
رﻓﺘﻨﺖ ﺑﺮای ﺑﻮدن ﺑﺎ دﯾﮕــــﺮی ﺑﻮد...
ﻧﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ را ﮔﺮدن ﺑﺰن و ﻧﻪ ﺑﺎدﺳﺘﻬﺎی
روزﮔﺎر ﮐﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎش...
ﻣﺴﺌﻠﻪ دﺳﺖ ﺗـــــﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ در دﺳﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮی ﺟﺎ ﺧــــﻮش ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد...
ﺑﯿــﺨــﯿــــﺎﻟﺖ ﻣﯿﺸــــﻮم!ﺑـــﺮو...!
ﺑﻪ ﺑﺎران ﺑﯽ اﻣﺎن ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ:
"ﻣﻦ اﮔﺮ ﻣـــــــﻦ ﺑﺎﺷﻢ اﺷــــﮑﯽ ﺑﺮای
ﮐـــســـی که ﻣﺮا "ﻣــــﻔـــﺖ ﻓﺮوﺧﺖ" ﻧﻤـﯿﺮﯾﺰم... "

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 1 سال و 6 ماه و 15 روز و 18 دقيقه قبل ·
14
ALIREZA
ALIREZA     
!"بـے رحمانه ترین"
'خیــــــــــــــــــــــانت'?!
"این" است
که...
'وارد'
"زنـــــــــــــــــــــــدگے"
'کسے' شوے !
"وابســــــــــــــــته اش" کنے !
و...
'بعد'
از "مدتے"
'آنقــــــــــــــــــــــــــــدر'
"زندگیش" را
"خــــــــــــــــــــــالے"
'کنے' که...
یک "عمــــــــــــــــــــــر"
با "خاطراتت"
"بمیرد"!!
هیچ 'چیز'
"بدتر" از
"قتـــــــــــــــــــــــــل احســــــــــــــــــــــــــــاس"
'نیست'.....
خیلی
سخته
یکیو
به اندازه ی
وجودت
دوست
داشته
باشی
بعدش
با تمام
توانت
بخوای
فراموشش
کنی! . ___________________________
1 دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 1 سال و 6 ماه و 15 روز و 28 دقيقه قبل ·
12
ALIREZA
ALIREZA     
به عشق شک کردم ,
از زمانی که
عاشقانه عشق ورزیدم و ظالمانه ظلم دیدم ...
به عشق شک کردم ,
وقتی که
به وسعت صداقتم دروغ شنیدم ...
به عشق شک کردم ,
وقتی که
خاکی شدم اما انها که خاک پایم بودند , برایم مغرور شدند(quote)عشق ممنوع (quote)
1 دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 1 سال و 7 ماه و 9 روز و 18 ساعت و 33 دقيقه قبل ·
14
ALIREZA
ALIREZA     
ﺩﺭ " ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ " ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ "ﺳﻼﻡ " ﮔﻔﺖ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﯼ "ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ " ﮐﺮﺩﻩ ﻭ
ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ "ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ " ﮐﺮﺩ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ
ﺑﻪ "ﺩﯾﮕﺮﯼ " ﺳﻼﻡ ﮔﻔﺘﻪ ... ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﻼﻡ ﮐﺴﯽ
" ﺩﻝ ﻧﺒﻨﺪ " ﻭ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺴﯽ " ﺍﻓﺴﻮﺱ
ﻧﺨﻮﺭ . . .
3 دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 1 سال و 7 ماه و 9 روز و 18 ساعت و 35 دقيقه قبل ·
14

ALIREZA
ALIREZA     
سلامتیــــــــه اونـــــــــــــایی... ツ ☜ کـــــــه دلشـــــــون و حـــرفشـــــون. ♚← یـــــــه رنگـــــــــــه →♚
◆• نـــــــــــــــــه اونـــــــــــــــایی کـــــــــــــه... •◆ ??↯ فقــــــط دروغــــــاشون قشـــــــنگه ↯??
2 دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 1 سال و 7 ماه و 9 روز و 18 ساعت و 36 دقيقه قبل ·
14
ALIREZA
ALIREZA     
【 بـعــــــضی وقـــــــــــتـا . . . ⇣
بـعـضـ ↯ ـیـا . . . ↯
یـہ پـســــــتـایـۍ مـیــــــذارن . . . ⇣ 】
که دوسـت داری زیـــــرش بنویــــــسـی : ⇣
•●✦ تـو که خــــــودت یـــــکـی از اونایــــــی . . !
هــــــــــــــــــــHeــــــــــہ.
دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 1 سال و 7 ماه و 9 روز و 18 ساعت و 37 دقيقه قبل ·
12
ALIREZA
ALIREZA     
دیشب با تنهایی ام مچ انداختم، باختم! نمیدانى این روزها چقدر زورش زیاد شده...!!!
دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 1 سال و 7 ماه و 18 روز و 9 ساعت و 17 دقيقه قبل ·
11
ALIREZA
ALIREZA     

عاشق بهترین ها نباش، بهترین باش، تا بهترین ها عاشق تو باشند...!!!

دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 1 سال و 7 ماه و 18 روز و 10 ساعت و 8 دقيقه قبل ·
12
ALIREZA
ALIREZA     
برای اثبات خود در صدد نفی دیگری مباش...!!!
1 دیدگاه پیگیری دیدگاه  •  · 1 سال و 7 ماه و 18 روز و 10 ساعت و 11 دقيقه قبل ·
12

صفحات: 1 2

شبکه مذهبی منتظران · طراحی . پشتیبانی رایانگان